Neobmedzený vysokorýchlostný internet pre každého

Už 15 rokov overená kvalita

Prečo si zriadiť internet od nás ?

 • prvý mesiac, v ktorom ste zapojení neplatíte
 • úplne dátovo a časovo neobmedzený internet
 • rýchly servis a dohľadová služba
 • mesačný poplatok je paušálny a nikdy sa nemení
 • žiadne iné skryté poplatky
 • internet od nás aj bez viazanosti
 • bezplatný servis (aj v prípade ak je výjazd neoprávnený)
 • bezplatná obhliadka pred zapojením

Mapa pokrytia

Lokality , ktoré máme pokryté

 • Badín 
 • Banská Bystrica - 90% pokrytia 
 • Horné Pršany 
 • Hronsek 
 • Iliaš
 • Jakub
 • Kremnička
 • Nemce
 • Pršianska Terasa
 • Rakytovce
 • Selce
 • Senica
 • Skubín
 • Sliač
 • Stará Sásová
 • Suchý Vrch
 • Šalková
 • Veľká Lúka
 • Vlkanová

- v prípade že si chcete overiť Vašu presnú adresu kontaktujte nás na tel. čísle : 0915/261 582

Lokality , ktoré plánujeme v budúcnosti pokryť :

 • Sielnica
 • Hrochoť
 • Kováčová
 • Malachov